ชื่อย่อหุ้น MC
ราคาล่าสุด
THB
7.50
เปลี่ยนแปลง (%) +0.25 (3.45%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,523,900
ช่วงราคาระหว่างวัน 7.20 - 7.60