ชื่อย่อหุ้น MC
ราคาล่าสุด
THB
11.00
เปลี่ยนแปลง (%) +0.20 (1.85%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,659,300
ช่วงราคาระหว่างวัน 10.50 - 11.00