ชื่อย่อหุ้น MC
ราคาล่าสุด
THB
7.50
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,403,100
ช่วงราคาระหว่างวัน 7.40 - 7.55