ชื่อย่อหุ้น MC
ราคาล่าสุด
THB
9.20
เปลี่ยนแปลง (%) +0.25 (2.79%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 6,637,600
ช่วงราคาระหว่างวัน 8.90 - 9.50