ชื่อย่อหุ้น MC
ราคาล่าสุด
THB
7.20
เปลี่ยนแปลง (%) -0.10 (-1.37%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 498,700
ช่วงราคาระหว่างวัน 7.20 - 7.30