ชื่อย่อหุ้น MC
ราคาล่าสุด
THB
11.20
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 354,900
ช่วงราคาระหว่างวัน 11.00 - 11.20