ชื่อย่อหุ้น MC
ราคาล่าสุด
THB
11.10
เปลี่ยนแปลง (%) +0.20 (1.83%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 998,400
ช่วงราคาระหว่างวัน 10.60 - 11.10