ชื่อย่อหุ้น MC
ราคาล่าสุด
THB
7.00
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,409,100
ช่วงราคาระหว่างวัน 6.95 - 7.10