ชื่อย่อหุ้น MC
ราคาล่าสุด
THB
9.60
เปลี่ยนแปลง (%) - (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 700,000
ช่วงราคาระหว่างวัน 9.60 - 9.70