ชื่อย่อหุ้น MC
ราคาล่าสุด
THB
7.40
เปลี่ยนแปลง (%) -0.15 (-1.99%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,009,600
ช่วงราคาระหว่างวัน 7.40 - 7.60