MC Banner
นักลงทุนสัมพันธ์
กราฟราคาหลักทรัพย์
 
ชื่อย่อหุ้น: MC 7.00 THB
เปลี่ยนแปลง: - / -%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,409,100 มูลค่า 9,864,540
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) วันก่อนหน้า ราคาเปิด
6.95 / 35,800 7.00 / 39,100 7.00 7.05
ช่วงราคาระหว่างวัน 6.95 - 7.10 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 5.80 - 12.20
ปรับปรุงเมื่อ: 03 เมษายน 2563 16:39

 

Chart Type