MC Banner
นักลงทุนสัมพันธ์
กราฟราคาหลักทรัพย์
 
ชื่อย่อหุ้น: MC 7.50 THB
เปลี่ยนแปลง: +0.25 / 3.45%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,523,900 มูลค่า 11,286,555
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) วันก่อนหน้า ราคาเปิด
7.50 / 53,700 7.55 / 15,700 7.25 7.25
ช่วงราคาระหว่างวัน 7.20 - 7.60 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 5.80 - 11.40
ปรับปรุงเมื่อ: 13 ธันวาคม 2562 16:36

 

Chart Type