MC Banner
นักลงทุนสัมพันธ์
กราฟราคาหลักทรัพย์
 
ชื่อย่อหุ้น: MC 9.70 THB
เปลี่ยนแปลง: +0.05 / 0.52%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 447,400 มูลค่า 4,347,550
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) วันก่อนหน้า ราคาเปิด
9.70 / 100,800 9.75 / 10,300 9.65 9.75
ช่วงราคาระหว่างวัน 9.65 - 9.80 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 6.15 - 12.20
ปรับปรุงเมื่อ: 27 มกราคม 2564 16:39

 

Chart Type