MC Banner
นักลงทุนสัมพันธ์
กราฟราคาหลักทรัพย์
 
ชื่อย่อหุ้น: MC 7.20 THB
เปลี่ยนแปลง: -0.10 / -1.37%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 498,700 มูลค่า 3,615,020
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) วันก่อนหน้า ราคาเปิด
7.20 / 84,500 7.25 / 2,700 7.30 7.30
ช่วงราคาระหว่างวัน 7.20 - 7.30 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 6.95 - 13.30
ปรับปรุงเมื่อ: 22 สิงหาคม 2562 16:36

 

Chart Type