MC Banner
นักลงทุนสัมพันธ์
กราฟราคาหลักทรัพย์
 
ชื่อย่อหุ้น: MC 10.10 THB
เปลี่ยนแปลง: +0.60 / 6.32%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 6,135,700 มูลค่า 61,060,840
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) วันก่อนหน้า ราคาเปิด
10.10 / 1,103,600 10.20 / 114,000 9.50 9.65
ช่วงราคาระหว่างวัน 9.60 - 10.10 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 5.80 - 12.20
ปรับปรุงเมื่อ: 22 ตุลาคม 2563 16:40

 

Chart Type