MC Banner
นักลงทุนสัมพันธ์
กราฟราคาหลักทรัพย์
 
ชื่อย่อหุ้น: MC 7.40 THB
เปลี่ยนแปลง: -0.15 / -1.99%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,009,600 มูลค่า 14,967,045
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) วันก่อนหน้า ราคาเปิด
7.40 / 61,000 7.50 / 222,000 7.55 7.60
ช่วงราคาระหว่างวัน 7.40 - 7.60 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 6.95 - 12.40
ปรับปรุงเมื่อ: 18 ตุลาคม 2562 16:39

 

Chart Type