MC Banner
นักลงทุนสัมพันธ์
กราฟราคาหลักทรัพย์
 
ชื่อย่อหุ้น: MC 9.40 THB
เปลี่ยนแปลง: +0.05 / 0.53%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 617,500 มูลค่า 5,815,490
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) วันก่อนหน้า ราคาเปิด
9.35 / 8,900 9.40 / 8,200 9.35 9.50
ช่วงราคาระหว่างวัน 9.30 - 9.50 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 5.80 - 12.20
ปรับปรุงเมื่อ: 14 สิงหาคม 2563 16:35

 

Chart Type