MC Banner
นักลงทุนสัมพันธ์
กราฟราคาหลักทรัพย์
 
ชื่อย่อหุ้น: MC 7.50 THB
เปลี่ยนแปลง: - / -%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 1,403,100 มูลค่า 10,472,495
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) วันก่อนหน้า ราคาเปิด
7.45 / 142,400 7.50 / 153,800 7.50 7.50
ช่วงราคาระหว่างวัน 7.40 - 7.55 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 6.95 - 13.30
ปรับปรุงเมื่อ: 24 มิถุนายน 2562 16:35

 

Chart Type