MC Banner
นักลงทุนสัมพันธ์
กราฟราคาหลักทรัพย์
 
ชื่อย่อหุ้น: MC 11.10 THB
เปลี่ยนแปลง: -0.10 / -0.89%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,324,900 มูลค่า 25,683,710
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) วันก่อนหน้า ราคาเปิด
11.00 / 255,900 11.10 / 29,000 11.20 11.00
ช่วงราคาระหว่างวัน 10.90 - 11.20 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 7.50 - 12.40
ปรับปรุงเมื่อ: 16 เมษายน 2564 16:36

 

Chart Type